انتخاب صفحه

به آزمون تعیین سطح طرح استخدامی نت تک خوش آمدید.

زمان آزمون حداکثر 40 دقیقه پس از شروع آن خواهد بود.

ممکن است کارنامه ای که در پایان آزمون مشاهده خواهید کرد معتبر نباشد.

انجام این آزمون تعهد استخدامی برای نت تک ایجاد نمی کند.

 

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید